Pod nazwą DDA kryje się nie tylko grupa wsparcia tworzona przez członków tj. Dorosłych Dzieci Alkoholików, ale także tych ludzi, którzy w dzieciństwie doświadczyli krzywdy z powodu bycia dziećmi swoich uzależnionych rodziców lub opiekunów. Również tą nazwą określa się samych ludzi, którzy funkcjonują w sposób, w jaki nauczyli się w dzieciństwie w dysfunkcyjnej rodzinie z problemem alkoholowym. Osoby takie przeżyły dorastanie jak traumatyczne wydarzenie. Czują się zagubione i nieuświadomione o swoich objawach. Ich aktualne życie jest niesatysfakcjonujące, gdyż posługują się wcześnie wyuczonymi schematami przetrwania, teraz zbędnymi. Żyjąc przeszłością, nie budują zdrowych związków w teraźniejszości. Odczuwają w związku z tym poczucie krzywdy, a nie raz poczucie winy. Przepełnione lękiem i niskim poczuciem własnej wartości, pesymistycznie patrzą na życie. Zamknięci w sobie izolują się od innych, wobec których przeciwnie są zaborczy, kontrolujący i nieufni. Chwiejność emocjonalna i brak wglądu nie pozwalają na osiągnięcie równowagi. Nie rozumieją innych, sami czują się niezrozumiani. Mają tendencję do zachowań ryzykownych. Świat postrzegają dychotomiczne, albo zły, albo dobry. Towarzyszą im często dodatkowe zaburzenia jak depresja, zaburzenia snu i jedzenia. DDA mają problem w określeniu, czego w życiu chcą i osiągnięciu tego. Boją się bliskości i uzależnienia od kogoś. W sytuacjach konfliktowych ?automatycznie? wchodzą w rolę ofiary, jakby nie mieli perspektyw, że mogą być kimś innym. Podejmują decyzje, z których się później wycofują. Są niepewni i niemalże przerażeni dorosłym życiem, gdyż nie zdobyli wzorców ?poprawnego?, zgodnego z normami zachowania się. Nie mają pojęcia, jak należy się zachować i najczęściej zgadują. Przyzwyczajeni do kłamania, nie mówią prawdy, nawet jeśli czują, że konsekwencje mogą okazać się złe. Poza objawami psychologicznymi, Dorosłym Dzieciom Alkoholików często towarzyszą objawy somatyczne: bóle mięśni, głowy; problemy z układem oddychania; ucisk w sercu i żołądku.

W tym miejscu odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie. Przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazy

Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Specjalizuję się w...

Zobacz więcej