Psychoterapia indywidualna osób dorosłych zazwyczaj odbywa się w jednym z nurtów wymienionych w zakładce „nurty psychoterapii”. Każdy terapeuta wybiera najbardziej odpowiadający mu nurt psychoterapii i szkoli się w nim, a następnie prowadzi psychoterapię opierającą się na wytycznych tego nurtu.

Sesje w psychoterapii indywidualnej odbywają się bez obecności osób trzecich. Osobami obecnymi na sesjach jest pacjent i terapeuta. W wielu nurtach sesje trwają 50 min.

Dodaj swój gabinet do bazy