• Działając na podstawie, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy klientów i odwiedzających serwis www będących osobami fizycznymi, iż:
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest:
  • AGNIESZKA GUZOWSKA – “ADIUTA”
   02-486 Warszawa,
   Aleje Jerozolimskie 200 5/10
   NIP: 7352565963 , REGON: 361169819
  • adiuta@krei.pl

 

 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy świadczenia usług oferowanych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Dane użytkownika strony www mogą być zbierane przez poniższe podmioty, którym udostępniane są skrypty na stronie.
 • Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, odwiedzania strony internetowej, będą poniższe podmioty współpracujące:
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika strony/Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi.
 • Dane osobowe klienta/użytkownika będą przechowywane przez:
  • okres realizacji usługi,
  • w przypadku komentarzy do czasu ich usunięcia lub do czasu usunięcia zawartości strony www,
  • w przypadku newslettera, do czasu usunięcia lub do czasu wypisania się z newslettera.
 • Klient/użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Klient/użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail .