Psychoterapia jest zazwyczaj długoterminową formą pomocy psychologicznej. Psychoterapię można podzielić na indywidualną, par, grupową, rodzinną, dzieci i młodzieży. Osobną dziedziną jest psychoterapia uzależnień.

Psychoterapia indywidualna zazwyczaj trwa kilka lat i jest najgłębszą formą pracy, zachodzą w niej najtrwalsze zmiany i sięgają one nawet zmian w osobowości pacjenta (w terapiach wglądowych). Psychoterapia grupowa zazwyczaj ma ograniczony i określony czas trwania, np. 3 miesiące, rok, dwa lata. W psychoterapii pary czy rodziny i psychoterapii grupowej zazwyczaj bierze udział więcej niż jeden psychoterapeuta. Psychoterapia młodzieży odbywa się za zgodą rodziców, a w psychoterapia dzieci odbywa się we współpracy z rodzicami.

Psychoterapia może występować w różnych nurtach, w zależności od tego podejście teoretyczne i zasady terapii mogą się różnić pomiędzy psychoterapeutami. Nurty psychoterapii i jej rodzaje zostały opisane bardziej szczegółowo w poszczególnych zakładkach.

Poniżej znajdziesz listę psychoterapeutów świadczących usługi na terenie Krakowa.

Dodaj swój gabinet do bazy