Często pary doświadczający kryzysu zgłaszają się po pomoc. Bywa i tak, że obydwoje partnerzy są zmotywowani do podjęcia wspólnej terapii dopiero po separacji lub kiedy już nie mieszkają razem. Psychoterapia par mniej koncentruje się na problemach każdego z partnerów, natomiast terapeuta pracujący z parą podejmuje działania terapeutyczne mające na uwadze zarówno dobro każdego z partnerów z osobna, jak i dobro relacji istniejącej pomiędzy nimi. To tak, jakby relacja była trzecią osobą przychodzącą po pomoc. Psychoterapia par może być prowadzona w nurcie systemowym, ale nie tylko, terapeuci z innych nurtów również często podejmują się prowadzenia pary. Często jest tak, że parę prowadzi nie jeden terapeuta, ale dwóch.

Psychoterapia pary zazwyczaj odbywa się z częstotliwością co dwa-trzy tygodnie. Sesje zazwyczaj są dłuższe niż w psychoterapii indywidualnej i trwają ponad godzinę.

tekst: Agnieszka Guzowska

Poniżej można znaleźć terapeutów przyjmujących pary:

Dodaj swój gabinet do bazy