Interwencja kryzysowa to doraźne wsparcie dla osób w dużym kryzysie. Na interwencję kryzysową zgłaszają się osoby które niedawno doznały wstrząsających wydarzeń w swoim życiu, mają zagrożenie życia, realne myśli samobójcze, doświadczają bardzo silnych emocji związanych z niedawną katastrofą, zarówno fizyczną jak i psychiczną (powódź, pożar, śmierć bliskiej osoby, rozpad związku, etc.) Interwencja kryzysowa tym różni się od innych rodzajów pomocy, że osoba zgłaszająca się po pomoc może mieć nielimitowany czas trwania spotkania. Jeśli jest w bardzo poważnym stanie, interwent kryzysowy pozostaje z nią nawet kilka godzin.

Poniżej znajdziesz listę osób świadczących usługi interwencji kryzysowej z Krakowa.

Dodaj swój gabinet do bazy