Psychoterapia psychodynamiczna należy do tak zwanych terapii wglądowych i ma swoje źródła w psychoanalizie. Tak ja psychoanaliza, bazuje na interpretowaniu nieświadomych wątków w celu uczynienia ich świadomymi. W ten sposób pacjent odzyskuje kontrolę nad swoimi objawami i nad swoją nieświadomością, która wcześniej nim rządziła. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest uczynienie pacjenta bardziej wolnym człowiekiem. Pacjent, zgłaszając się na terapię, zazwyczaj cierpi z powodu różnych dokuczliwych symptomów, nie znając ich źródła. Mogą to być tak zwane objawy psychosomatyczne, różne przymusy, nietypowe zachowania, trudności w relacjach z innymi ludźmi, nieumiejętność nawiązywania bliskich relacji i związków, trudności seksualne, i wiele innych. Terapeuta pomaga pacjentowi docierać do źródeł problemów, które tkwią w jego nieświadomości. Pacjent stopniowo uświadamia sobie dlaczego tak a nie inaczej się zachowuje, dlaczego boi się pewnych rzeczy lub osób, oswaja swoje lęki i jest w stanie pełniej korzystać z życia, brać większą odpowiedzialność za siebie i tym sposobem doświadczać większej satysfakcji życiowej.

Psychoterapia psychodynamiczna powinna odbywać się dwa razy w tygodniu, minimalną czestotliwością jest raz w tygodniu.

tekst: Agnieszka Guzowska

Dodaj swój gabinet do bazy