Dla wszystkich chętnych udzielenia się nauce, mamy do polecenia stronę instututu psychologicznego UJ w Krakowie.

Możesz wspomóc prace naukowe wypełanijąc ankiety, jak i też uczestnicząc w badaniach eksperymentalnych.

Obecne badania:

  • badanie na pamięć kolorów
  • badania dotyczace jakości snu
  • ODPŁATNE badania ? gra inwestycyjna
  • badanie dotyczące związku marzeń sennych z osobowością śniącego

Więcej na stronie www…