Istnieje rozróżnienie sposobów przyjmowania środków psychoaktywnych, otóż mówi się o nadużywaniu oraz uzależnieniu. Żeby mówić o uzależnieniu, muszą wystąpić niektóre ? przynajmniej trzy ? spośród takich objawów:

  • tolerancja ? przejawia się w dwóch postaciach, i/albo konieczności zwiększania dawki substancji, by uzyskać określony efekt, i/albo wyraźne zmniejszenie doznań po spożyciu stałej ilości substancji,

  • o ile osoba trwa w abstynencji, spożywa inną substancję ? tzw. zamiennik ? by zmniejszyć skutki niebrania pierwszej, które nazywa się:

*zespołem odstawienia/abstynencyjnym/braku – dana substancja została przyjęta do zwykłego metabolizmu organizmu, przez co w przypadku jej braku, następuje zburzenie homeostazy,

  • podjęte próby, by zaprzestać lub kontrolować przyjmowanie substancji, jednak te wysiłki okazały się nieskuteczne, a samo pragnienie pozostało niezagłuszone,

  • zmniejszenie aktywności społecznej: zawodowej, towarzyskiej, rodzinnej?

  • utrata dużej ilości czasu ze względu na zdobycie, używanie, dochodzenie do formy po spożyciu,

  • pomimo zdawania sobie sprawy ze wszystkich negatywnych konsekwencji, dalsze przyjmowanie substancji.

Nadużywanie z kolei jak nazwa wskazuje dotyczy takiego spożycia substancji, które nie jest jeszcze uzależnienie, ale zalicza się do ryzykownych zachowań. Osoby uzależnione od przyjmowania jednej, bądź kilku substancji, często cierpią na dodatkowe zaburzenia m.in. zaburzenia lękowe, depresję.

Istnieje typologia uzależnień:

  • społeczne ? istotna zależność od grupy, respektowanie jej zasad i zwyczajów, nawet jeśli są niezgodne z własnymi, uległość wobec nakazów, spełnienie własnej potrzeby afiliacji tj. przynależności kosztem uzależnienia się od przyjmowania substancji,

  • fizyczne ? obecność zespołu abstynencyjnego, tolerancja (przyzwyczajenie do substancji i zwiększanie ilości, by uzyskać ten sam efekt)

  • psychiczne ? pragnienie przyjmowania substancji, która znajduje się w centrum życia osoby,

Terminem ZZA określa się Zespół Zależności Alkoholowej. Niezwykle istotną kwestią jest zdanie sobie sprawy, że jest to choroba. Ludzie jak mają problem, to mają tendencję przyjmować substancje zmieniające świadomość, znoszące bariery i regulujące emocje. Jest to prosty sposób na odreagowanie, zmniejszenie lęku, napięcia i stresu, jednakże tylko krótkotrwałe. Daje złudne efekty poradzenia sobie. Niestety, te ucieczki prowadzą do uzależnienia, a w rezultacie do śmierci. Aktualnie jest przyjęte, że alkoholikiem jest się przez całe życie, nawet jeśli się skończy odwyk i pozostaje w abstynencji, to jednak w każdym momencie choroba może powrócić do stanu poprzedniego, jeżeli tylko się sięgnie po swój trunek. Nawet minimalna ilość jest ryzykowna. Z tego powodu, alkoholicy chcący się zerwać z nałogiem, muszą przeorganizować swoje życie, nieraz nawet zrezygnować z pewnych kręgów społecznych. Również sama decyzja wyleczenia powinna pochodzić od samego alkoholika, a nie od jego rodziny, czy przyjaciół, bo to on podejmuje walkę, a nikt inny tego za niego nie zrobi. Osoba taka bierze ponownie odpowiedzialność za swoje życie.

Uzależnienie od narkotyków, inaczej narkomania ? to nałogowe zażywanie narkotyków i innych substancji odurzających.

W tym miejscu odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie. Przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazyNie odnaleziono żadnego gabinetu

W tym miejscu nie znaleziono żadnych pasujących gabinetów - poprzez panel administracyjny możesz dodać NOWY