Schizofrenia jest tematem trudnym, ponieważ takim czyni jest społeczeństwo. W rzeczywistości jest to poważna choroba psychiczna, która przeraża ludzi wzbudza lęk i uruchamia wiele stereotypów. Osoby z tą diagnozą są nazywane nienormalnymi, dziwakami, psycholami natomiast cierpiący na to zaburzenie częściej bywają nieśmiali, wycofani i zaabsorbowani własnymi problemami. Bleuler w 1911 roku stworzył określeni schizofrenii z gr. schizo ? rozszczepiać i phreno ? umysł, rozum. Tworząc to pojęcie miał na myśli fakt, w którym podziałowi ulegają niektóre funkcje psychiczne, a nie to, że w człowieku mieszczą się dwie lub więcej osobowości.
By rozpoznać schizofrenię objawy muszą utrzymywać się przynajmniej sześć miesięcy i w porównaniu z wcześniejszym funkcjonowaniem musi nastąpić znaczące pogorszenie funkcji w relacjach społecznych, pracy i samodzielności.
Objawy charakterystyczne (przynajmniej dwa) powinny utrzymywać się przez większość czasu w przeciągu miesiąca, a są nimi urojenia, halucynacje, zaburzenia mowy, np. niespójność mowy, znacznie zdezorganizowane zachowanie, niezdolność do podejmowania decyzji, spłycenie uczuć lub niezdolność mówienia. Musi także wystąpić dezorganizacja w przynajmniej jednym z ważnych obszarów życiowych, np. praca, życie prywatne, higiena osobista.
W tekście zostało użyte pojęcie urojenia czyli fałszywe przekonanie, które nie podlega zmianie pod wpływem znaczącej argumentacji i dowodów wystarczających do zmiany w zwyczajnej sytuacji. Występują różne rodzaje urojeń w schizofrenii:

  • wielkościowe ? jest się szczególnie ważną osobą, np. mesjaszem,
  • oddziaływania ? przekonanie, że własne myśli czy zachowania kontrolowane są z zewnątrz,
  • prześladowcze ? lęk przed ludźmi, organizacjami rządowymi, które działają na niekorzyść, a racjonalnie nie mają miejsca,
  • idee ksobne ? pewne wydarzenia czy sytuacje są bardzo znaczące, np. prezenter telewizyjny mówi właśnie do mnie lub wszyscy w autobusie patrzą tylko na mnie,
  • hipochondryczne ? przekonanie, że coś bardzo złego dzieje się z ciałem, np. jakaś część ciała gnije, a w rzeczywistości nie ma to miejsca.

Halucynacje natomiast to błędne spostrzeżenia zmysłowe mające rodzaj doznań zmysłowych wobec ich realnego braku, np. słuchowe, węchowe. Występuje również niezdolność do różnicowani tego co jest zewnętrzne i wewnętrzne lub rzeczywiste i wyobrażone, tym co jest narzucone a tym, co kontrolowane przez samych siebie.

Schizofrenia nie czyni człowieka niezdolnym do życia. Nawet ze zdiagnozowaną schizofrenią można podjęć studia, pracę, mieć własne życie prywatne. Warto jednak zadbać o leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, ponieważ każdy kolejny epizod psychotyczny dezorganizuje człowieka w świecie społecznym, a także we własnych oczach utwierdzając w tym, że choroba ma tylko i wyłącznie te skrajnie trudne do przeżycia momenty.

W tym miejscu odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie. Przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazy

Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Specjalizuję się w...

Zobacz więcej