Temat nadużycia jest o wiele szerszym zagadnieniem niż to, o którym zwykło się słyszeć i mówić. Przybiera ono różne formy od rasowej, przez emocjonalną, fizyczną aż po seksualną. Można go doświadczyć w różnych miejscach codziennego funkcjonowania. W domu, w pracy, szkole czy na uczelni wśród znajomych i wykładowców. Nie jest ono zależne od wieku, miejsca pracy czy stanu cywilnego. Nadużycia mogą doświadczyć zarówno mężczyźni jak i kobiety. Celem oprawcy może być, między innymi chęć sprawowania autorytarnej władzy, poczucie kontroli i dominacji lub chęć panowania nad swoją ofiarą.

Możesz spotkać się z różnymi formami nadużycia, ale każde z nich stanowi traumę i może pozostawiać trwałe konsekwencje emocjonalne, mające wpływ na dalsze życie. Wiąże się to z niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną efektywnością pracy, niezdolnością utrzymania satysfakcjonujących związków interpersonalnych, brakiem zaufania, poczuciem własnej słabości, napięciem fizycznym i psychicznym, depresyjnością, obniżoną jakością życia w wielu dziedzinach funkcjonowania człowieka.

Większość osób, która była ? lub jest – wykorzystana lub wykorzystywana jako dziecko, jako młody człowiek młody lub osoba dorosła nie jest w stanie samodzielnie uporządkować swojego życia wewnętrznego a za razem zewnętrznego (społecznego). Często uraz z przeszłości zostaje wywołany przez coś co dzieje się w aktualnym etapie życia, co stanowi ponowne przeżycie tego tu i teraz. Związany jest z tym lęk, niepokój, dezorganizacja, trudności w koncentracji, poczucie własnej słabości czy bezwartościowości. Częstym objawem może być również obwinianie samego siebie za to, że było lub jest się nadużytym. Jest to kolejny z symptomów, który powinien wzbudzić niepokój i stanowić bodziec do szukania specjalistycznej pomocy psychologicznej lub terapeutycznej.

Nadużycie finansowe może również powodować podobne konsekwencje do tych wyżej wymienionych.
Szukając pomocy, nie zastanawiaj się długo. Najtrudniej jest nawiązać pierwszy kontakt. Pomoc w Krakowie możesz otrzymać u psychologów i psychoterapeutów.

W tym miejscu odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie. Przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazy

Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Specjalizuję się w...

Zobacz więcej

Agnieszka Bożek – Gabinet Psychoterapeutyczny

Agnieszka Bożek – Gabinet Psychoterapeutyczny

Jestem dr psychologii i psychoterapeutką pracującą w paradygmacie psychodynamiczny....

Zobacz więcej

dr Jerzy Korzewski – psychoterapia indywidualna

dr Jerzy Korzewski – psychoterapia indywidualna

Specjalista psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta...

Zobacz więcej