Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Od ponad 20 lat pracuję jako psycholog, a od 2011 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuję  z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Leczę depresje, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, zaburzenia osobowości, pomagam w kryzysowych sytuacjach życiowych, w problemach emocjonalnych, małżeńskich i rodzinnych, oraz w innych sytuacjach, w których potrzebna jest pomoc psychologiczna i wsparcie.

Psychoterapia dorosłych

Osobom dorosłym proponuję terapię indywidualną. Oferuję pomoc w następujących trudnościach:

 • zaburzenia lękowe ( fobie, napady lęku panicznego)
 • objawy nerwicowe (lękowość, bezsenność, natręctwa i kompulsje)
 • zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia nastroju
 • zaburzenia osobowości (np. borderline, narcystyczne)
 • problemy egzystencjalne (poczucie braku sensu życia, samotność)
 • problemy partnerskie i rodzinne
 • zaburzenia jedzenie ( anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia psychosomatyczne ( np. astma, uporczywe bóle)
 • kryzysy życiowe ( rozwód, utrata bliskiej osoby, choroba somatyczna)
 • terapia  pomaga również w sytuacjach, kiedy człowiek nie ma bezpośrednich objawów nerwicowych czy depresyjnych , cierpi natomiast z powodu:
  • trudności w  bliskich relacjach (np. brak satysfakcjonujących relacji, trudność w utrzymaniu bliskich relacji)
  • braku satysfakcji z życia,
  • niskiego poczucia własnej wartości,

Psychoterapia młodzieży

Młodzieży zmagającej się z różnymi trudnościami proponuję terapię indywidualną lub terapię rodzinną. Oferuję pomoc w następujących trudnościach:

 • trudności w zaakceptowaniu siebie, niska samoocena
 • zaburzenia zachowania (agresywność, zachowania antyspołeczne)
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia)
 • zachowania autoagresywne ( samookaleczenia, myśli i próby samobójcze)
 • obniżony nastój, stany depresyjne
 • zaburzenia emocjonalne (nieśmiałość, wycofanie z relacji rówieśniczych, nadmierna lękliwość, fobie, chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju),
 • trudności szkolne ( trudności związane z rówieśnikami- izolacja, wycofanie, bójki, liczne konflikty, trudności z nauką- problem z koncentracją, trudności w przyswajaniu wiedzy, niechęć do chodzenie do szkoły, fobie szkolne)
 • trudności związane z kryzysowymi wydarzeniami lub sytuacjami rodzinnymi (doświadczenie choroby lub wypadku, zawód miłosny, niepowodzenia szkolne, doświadczanie psychicznej i/lub fizycznej przemocy, nadużycia seksualne, rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby itp.)
 • zaburzenia nerwicowe, natręctwa
 • zburzenia psychosomatyczne (np. częste choroby, bóle brzucha, alergie)

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który opiera się na założeniu, że oprócz świadomej warstwy w naszym życiu istnieje również obszar nieświadomości, który ma wpływ na sposób w jaki postrzegamy, rozumiemy , przeżywamy siebie i świat. Analiza nieświadomych treści umożliwia zrozumienie powtarzających się wzorców zachowań czy przekonań, które często są źródłem cierpienia. Celem terapii jest dotarcie do przyczyn trudności , omówieniu ich oraz zastąpieniu  konstruktywnymi myślami  i zachowaniami. Dzięki temu następuje trwała zmiana w budowaniu bliskich relacji, postrzeganiu samego siebie oraz radzeniu sobie w trudnych momentach życia.

Kwalifikacje do zawodu psychoterapeuty zdobyłam kończąc  Studia Psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, jak również 2 letnie Studium Psychoterapii Młodzieży. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych CM UJ (dorośli), w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w placówkach prowadzących pomoc psychologiczną ( prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie indywidualnej terapii). Od 2007 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Stale poszerzam swoją wiedzę oraz dbam o najwyższą jakość terapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz prowadzę psychoterapię w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umawianie wizyt:

Wizyty możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.

Telefon:
50913... - pokaż cały
Email:
ela.k... - pokaż cały
Udzielonych odpowiedzi na pytania internautów: 0